W sprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie sygn. akt XXIV C 1164/16 – pozew z dnia 7 grudnia 2016 roku o unieważnienie umowy kredytu indeksowanego do CHF w Banku Millennium z żądaniem ewentualnym ustalenia bezskuteczności klauzul przeliczeniowych i w konsekwencji zwrotu nadpłaty w kwocie 111 906 PLN oraz zmniejszenia salda udzielonego kredytu (już tylko w PLN) o spłacone kwoty. Sąd kilka dni temu, na pierwszej rozprawie oddalił wszystkie wnioski dowodowe Banku o przesłuchanie 11 świadków i dopuścił zgłoszony w imieniu powodów wniosek o powołanie biegłego do wyliczenia aktualnej kwoty nadpłat.

   Czy to zapowiedź szybkiej ścieżki sądowej? Sprawa wpłynęła na wokandę po tym jak wygraliśmy dla tego Klienta proces o UNWW. Bank mimo to nękał Go nadal o dodatkowe zabezpieczenie umowy, które utracił w związku z uznaniem powództwa o zwrot UNWW. Klient nie zgadzał się z tym, że ma przedstawić dodatkowe zabezpieczenie kredytu skoro z pożyczonych w 2006 roku 360.000 PLN spłacili już ponad 100 000PLN i do tego wygrał w sprawie o UNWW, bo wynikało z niedozwolonego postanowienia zapisanego w umowie kredytu. Perspektywa kilkuletniego procesu nie napawała optymizmem. Jeśli jednak zaprezentowana praktyka Sądu Okręgowego odnośnie postępowania dowodowego w sprawach indeksacyjnych się utrwali to, przynajmniej w I instancji wyroku można się będzie spodziewać w ciągu kilku miesięcy od wniesienia pozwu.