Coś drgnęło w procesach przed Sądem Okręgowym w Warszawie o odfrankowienie.

Coś drgnęło w procesach przed Sądem Okręgowym w Warszawie o odfrankowienie.

   W sprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie sygn. akt XXIV C 1164/16 – pozew z dnia 7 grudnia 2016 roku o unieważnienie umowy kredytu indeksowanego do CHF w Banku Millennium z żądaniem ewentualnym ustalenia bezskuteczności klauzul przeliczeniowych i w konsekwencji zwrotu nadpłaty w kwocie 111 906 PLN oraz zmniejszenia salda udzielonego kredytu (już tylko w PLN) o spłacone kwoty. Sąd kilka dni temu, na pierwszej rozprawie oddalił wszystkie wnioski dowodowe Banku o przesłuchanie 11 świadków i dopuścił zgłoszony w imieniu powodów wniosek o powołanie biegłego do wyliczenia aktualnej kwoty nadpłat.

Ważny dowód na abuzywność klauzul UNWW Banku Millennium SA – naruszenie dobrych obyczajów Sąd Okręgowy w Warszawie SYGN Akt V Ca 4418/15

Ważny dowód na abuzywność klauzul UNWW Banku Millennium SA – naruszenie dobrych obyczajów Sąd Okręgowy w Warszawie SYGN Akt V Ca 4418/15

   Po wygranej w pierwszej instancji z Bankiem Millennium SA - wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa Sygn akt I C 2938/14 – uznanie wszystkich roszczeń w oparciu o abuzywny charakter klazul UNWW wraz odsetkami i z zasądzeniem kosztów procesu.

Obowiązek kredytobiorcy do zwrotu Bankowi Millennium kosztów Ubezpieczenia Niskiego Wkładu nadal klauzulą abuzywną.

Obowiązek kredytobiorcy do zwrotu Bankowi Millennium kosztów Ubezpieczenia Niskiego Wkładu nadal klauzulą abuzywną.

   W trzech wydanych tuż przed wakacjami nieprawomocnych wyrokach przeciwko Bankowi Millennium SA Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa potwierdził, że zobowiązanie kredytobiorcy do zwrotu bankowi „kosztów” Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego jest klauzulą niedozwoloną i zasądził na rzecz frankowiczów zwrot wszystkich tzw ”składek” na UNWW wraz z odsetkami jak też obciążył Bank Millennium SA w całości zwrotem kosztów sadowych i adwokackich. Wyroki w sprawach sygn. akt I C 3804/15, sygn. akt I C 1078/16, sygn. akt I C 3362/16.