Wakacje kredytowe COVID CHF z uznaniem długu

Wakacje kredytowe COVID CHF z uznaniem długu

Niestety, przy kredytach CHF złożenie oświadczenia przy wniosku o wakacje kredytowe może być utrudnieniem jeśli decydujemy się na walkę w sądzie o uznanie umowy kredytowej za nieważną i zwrot nadpłat z powodu bezskuteczności klauzul indeksacyjnych.

 

Dostajemy codziennie zapytania od kredytobiorców CHF, tym razem jest to szczęśliwie nasza klientka, która już wygrała zwrot z tytułu Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego, czyli nie posiada niedozwolonych a dotkliwych finansowo "zabezpieczeń prawnych kredytu". Walczymy dalej o nieważność umowy.

Tarcza Antykryzysowa a zmiany w prawie spółek

Tarcza Antykryzysowa a zmiany w prawie spółek

W związku z pandemią Covid-19 rząd zaproponował ustawy wchodzące w skład tzw. „Tarczy Antykryzysowej”. Pakiet ustaw, który obejmuje nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 („specustawa”), ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców oraz nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR), niesie ze sobą szereg niejednorodnych zmian: od czysto fiskalnych do pragmatycznie technicznych, od zmian kierowanych do mikroprzedsiębiorców, do reorientacji dedykowanych spółkom kapitałowym.

Jak wykorzystać pomoc z Tarczy Antykryzysowej, aby ratować swój biznes nieruchomości?

Jak wykorzystać pomoc z Tarczy Antykryzysowej, aby ratować swój biznes nieruchomości?

Tarcza Antykryzysowa (pełna nazwa: gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2) ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa. Jest ofertą pomocy i gwarancji o wartości 212 mld zł. Program zawiera rozwiązania dla pracowników, mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich i dużych firm w zakresie obowiązków podatkowych, dofinansowania dla pracowników i samozatrudnionych, bezzwrotnych pożyczek, zwolnień ze składek ZUS, odroczenia i gwarancji kredytowych. Wprowadza też szereg ograniczeń, które udaremniają czasowo egzekucje zobowiązań pieniężnych i eksmisji. Tarcza zmienia przepisy na czas epidemii, ale niektóre z tych zmian maja charakter stały.