Najemca stracił pracę?  Będą dopłaty do czynszów z Funduszu Pomocy COVID -19

Najemca stracił pracę? Będą dopłaty do czynszów z Funduszu Pomocy COVID -19

Rząd  pomoże  najemcom mieszkań, poprzez  dopłaty do czynszów z Funduszu Przeciwdzialnia COVID -19. Dopłaty będą powiązane z systemem dodatków mieszkaniowych. O zmianach mówi  zapowiedziany już w mediach  przez Panią Wicepremier Minister Rozwoju Jadwigę Emilewicz projekt  ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, zwany dalej „Projekt”  który trafil do Biura Legislacyjnego Sejmu. Projekt zakłada  zmiany w  ustawie  z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity ustawy DZ.U z 2019 r poz 2133) tak by odpowiadała potrzebie tego wyjatkowego czasu. Dotychczas z dodatków mieszkaniowych, ze względu na nierynkowe kryteria  dochodowe jakie trzeba było spełnić  korzystali  głównie lokatorzy komunalni, członkowie spółdzielni mieszkaniowych  i tylko  bardzo nieliczni wlasciciele  mieszkań  o skromnych dochodach.