Nasza Kancelaria po raz kolejny prawomocnie wygrała zarówno z  Bankiem Millennium SA z dnia 6 września 2016 (Sygn akt V Ca 3742/15), oraz z mBankiem z dnia 16 września 2016 (Sygn akt XXVII Ca 2274/16).
W obu sprawach Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości apelacje banków od wyroków zasądzających dla kredytobiorców hipotecznych zwrot kosztów (omyłkowo uważanych za składki) z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW).

Łącznie w ciągu ostatniego miesiąca uzyskaliśmy dla naszych klientów cztery prawomocne wyroki przed sądem Okręgowym w Warszawie. Każdy z nich zapadł w odmiennych trzyosobowych składach sędziowskich. Prostą matematyką licząc, aż 12 sędziów Sądu Odwoławczego potwierdziło prawidłowość wyroków Sądu Rejonowego zasądzających dla kredytobiorców zwrot kosztów UNWW wobec uznania, że zapisy zobowiązujące kredytobiorców do pokrycia kosztów UNWW są sprzeczne z dobrymi obyczajami w stosunkach z konsumentami oraz rażąco naruszają interes konsumentów.

Kwestionowaną klauzulę Sąd uznał w każdym z w.w. wyroków za  sprzeczną z dobrymi obyczajami i rażąco naruszającą interesy konsumentów w szczególności wobec braków informacji: o zasadach działania UNWW; o stronach umowy ubezpieczenia; o braku związania kredytobiorcy umową z ubezpieczycielem a zatem o braku jakiejkolwiek ochrony ubezpieczeniowej mimo zapłaty składki; o niewyłączeniu regresu ubezpieczeniowego; o różnicy pomiędzy odprowadzaną do ubezpieczyciela składką a pobieranym od kredytobiorcy kosztem.
 
Wobec powyższych argumentów kwestia świadomości ryzyka walutowego czy ekwiwalentności świadczeń w związku z możliwością uzyskania kredytu na 100% inwestycji  - czyli oba najczęściej powoływane w procesach o UNWW argumenty Banków pozostają bez znaczenia na zasadność roszczeń.

W następnym wpisie opublikujemy najciekawsze fragmenty uzasadnień Sądu.