Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit g rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (właśnie opublikowanego) w okresie od dnia 14 marca 2020 r ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20). Ograniczenie to polega na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionej działalności (§ 6 ust. 1 pkt 1). zakaz prowadzenia działalności z PKD 55-20 jest bezwzględny a Rozporządzenie nie daje okresu przejściowego.

W czwartek zapraszamy na live z radcą prawnym Magdaleną Tylipską, która w obliczu wprowadzenia ostatniego rozporządzenia przeanalizuje sytuację na rynku najmu krótkoterminowego.

https://www.facebook.com/events/2867026020083900/