W oczekiwaniu na wyrok TSUE idzie prawdziwe TSUEnami!

Aktualnie opublikowano dane dotyczące wyroków przeciwko Bankom o #kredytCHF. O ile w ubiegłym roku było to pół na pół o tyle w tym roku wygrane kredytobiorców stanowią 87%.

Umowa Kredytu została uznana za nieważną w całości. Kredytobiorca otrzyma zwrot wszystkich rat.

 

Nasz wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 lutego 2019 roku stwierdzający nieważność i zasądzający zwrot wszystkich rat dla Klienta czeka na termin apelacji a dziś Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI ACa 1712/17 w identycznej sprawie prawomocnie już pogrążył Bank Millennium. Sąd uznał za zasadny wyrok I instancji jaki zapadł w tej sprawie a w ustnym uzasadnieniu stwierdził, że:

1. Bank Millennium wystawił kredytobiorcę na nieograniczone ryzyko nie informując go o tym. Ryzyka takiego sam nie ponosił (patrz: uzasadnienie do wyroku SO Warszawa o sygn. akt XXIV C 924/16 i Nasze wpisy na temat UNWW),

2. Umowa kredytu to wzorzec, który nie podlegał wzajemnym uzgodnieniom,

3. Klauzule indeksacyjne w kredycie CHF są niedozwolone bo nie było w Art. 69 ustawy prawo bankowe mowy o kredytach indeksowanych do waluty,

4. Późniejsze aneksy do umowy o kredyt CHF nie mają znaczenia,

5. Na podstawie umowy nie da się określić wysokości świadczenia, po wyeliminowaniu z niej klauzul abuzywnych.

 

I dwie najważniejsze dla losów kolejnych spraw w sądach przeciwko Bankowi Millennium:

 

1. Klauzule niedozwolone wpisane do rejestru UOKiK wobec Banku Millennium nie muszą być ponownie badane przez sądy w postępowaniach indywidualnych a te widnieją od 2011 roku,

2. Jeśli klient tak sobie życzy umowę należy unieważnić.