Roszczenia z tytułu umowy kredytowej również ulegają przedawnieniom. Chcąc skutecznie dochodzić swoich roszczeń należy szczególną uwagę poświęcić terminom, tak aby roszczenia z tytułu klauzul niedozwolonych umieszczonych w umowach kredytowych nie uległy przedawnieniu. Roszczenie dotknięte przedawnieniem nie jest możliwe do odzyskania, chyba, że dłużnik zdecyduje się dobrowolnie spłacić należność lub nie podniesie zarzutu przedawnienia w toku postępowania przedsądowego lub sądowego. 

Roszczenia w umowie kredytowej jako roszczenia majątkowe

W myśl art. 117 Kodeksu Cywilnego przedawnieniu ulegają roszczenia majątkowe. Czym są roszczenia majątkowe i czy w umowie kredytowej takie roszczenia znajdziemy? Roszczeniem majątkowym nazywamy prawo do żądania od konkretnej osoby fizycznej/ prawnej (banku) określonego zachowania się, przy czym aby roszczenie miało charakter majątkowy musi się dać określić jego wartość w pieniądzu. W umowie kredytowej nie ma wprost określonych roszczeń majątkowych kredytobiorcy. Takie roszczenia powstają w sytuacji ujawnienia w umowie kredytowej funkcjonowania niedozwolonych postanowień umownych. Aby prawidłowo określić ich wartość warto skorzystać z pomocy specjalisty, kalkulatory dostępne w internecie nigdy nie wskażą w sposób dokładny kwoty ewentualnego roszczenia, służą one jedynie do szacunkowego określenia jego wysokości. W tym miejscu można postawić pytanie jak stwierdzić, czy umowa kredytowa posiada niedozwolone klauzule umowne. Najprostszym sposobem jest przekazanie sprawy do prawnika specjalizującego się w tej materii prawa, w większości przypadków przeprowadzenie wstępnej analizy umowy kredytowej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Jeśli jednak kredytobiorca chciałby samodzielnie dokonać takiej analizy to wszelkie niedozwolone postanowienia umowne umieszczane są w rejestrze klauzul niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.