Kiedy już udało się określić wartość roszczenia, należy skupić się na terminie w jakim ulegnie ono przedawnieniu. Na chwilę obecną roszczenia majątkowe zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego ulegają przedawnieniu w terminie 10 lat. W odniesieniu do kredytów frankowych,termin przedawnienia również ma zastosowanie,jednak liczony jest on od poszczególnych rat kredytowych. Tak więc w sytuacji kiedy jesteśmy posiadaczem kredytu z lat 2005-2007 oraz pierwszego kwartału 2008 roku roszczenia z tytułu spłacanych w tamtym okresie rat uległy już przedawnieniu, co nie znaczy, że roszczenia wynikające z pozostałych rat przedawniły się. W takiej sytuacji bez problemu możemy dochodzić pozostałych nam roszczeń. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego, składka pobrana przez Bank do kwietnia 2008 roku ulegała już przedawnieniu i jej dochodzenie jest całkowicie niemożliwe. Pozostałe składki jednak nadal są możliwe do odzyskania. 

Niestety niedługo w wyniku nowelizacji Kodeksu Cywilnego, okres przedawnienia roszczeń majątkowych z 10 lat zostanie skrócony do 6 lat. W dniu 13 kwietnia 2018 roku projekt ustawy został uchwalony przez Sejm i przekazany do Senatu. Kiedy ustawa wejdzie w życie, dochodzenie roszczeń wynikających z umowy kredytowej będzie praktycznie bezcelowe ze względu na ich przedawnienie w przeważającej części. 

Jak uchronić się przed przedawnieniem UNWW?

Jeśli roszczenie jest bliskie przedawnienia najlepszym sposobem jest przerwanie biegu przedawnienia poprzez złożenie pozwu. Niestety przygotowanie profesjonalnego pozwu również wymaga czasu, a wielu kredytobiorców bardzo często orientuje się, że przedawnienie uderzy w ich roszczenie w ciągu kilku dni. W takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest przedsądowe zawezwanie do próby ugodowej lub wniosek do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego. Obie wyżej wskazane metody są idealną alternatywą w sytuacji bliskiego przedawnienia, dają również czas na profesjonalne przygotowanie powództwa w sprawie.