Sądy szybciej orzekną w sprawach Frankowiczów.

Sądy szybciej orzekną w sprawach Frankowiczów.

Mamy już za sobą połowę 2018, roku który dla umów o kredyt CHF okazał się rokiem przełomowym. Sam przełom polega nie tylko na fakcie coraz większej ilości orzeczeń sądowych stwierdzających nieważność umów o kredyt CHF , co jest niewątpliwym sukcesem, ale również a może i przede wszystkim przełom polega na przyspieszeniu postępowań w sądach co korzystnie wpływa na sprawniejszą i szybszą pomoc frankowiczom.

Rzecznik Finansowy nieuprawniony do wydania istotnego poglądu

Rzecznik Finansowy nieuprawniony do wydania istotnego poglądu

Dotyczy sprawy TU Europa SA przeciwko frankowiczowi o zwrot odszkodowania z ubezpieczyciela niskiego wkładu własnego.

Sąd Okręgowy Warszawa Praga Sygn Akt II C 174/17

MBank SA wypowiedział naszemu klientowi umowę kredytu waloryzowanego do CHF, udzielonego w 2007r. w kwocie 545 000 PLN  na 100 % LTV  – który do końca 2016 roku był regularnie spłacany. Obecnie toczą się przeciwko Niemu w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga 2 procesy:

1/ Z powództwa M Bank SA o zapłatę kwoty 747 000 PLN - zwaloryzowanego do CHF salda kredytu wraz z odsetkami karnymi i innymi kosztami związanymi z wypowiedzeniem umowy kredytu oraz,
2/ Z powództwa ubezpieczyciela niskiego wkładu własnego  TU Europa SA  o zapłatę kwoty 80 190 PLN wypłaconego  m Bankowi odszkodowania z tytułu niespłacenia niskiego wkładu własnego, którego koszty nasz kredytobiorca rzetelnie przez 9 lat pokrywał, płacąc łącznie 20 000 PLN.