Sądy szybciej orzekną w sprawach Frankowiczów.

Sądy szybciej orzekną w sprawach Frankowiczów.

Mamy już za sobą połowę 2018, roku który dla umów o kredyt CHF okazał się rokiem przełomowym. Sam przełom polega nie tylko na fakcie coraz większej ilości orzeczeń sądowych stwierdzających nieważność umów o kredyt CHF , co jest niewątpliwym sukcesem, ale również a może i przede wszystkim przełom polega na przyspieszeniu postępowań w sądach co korzystnie wpływa na sprawniejszą i szybszą pomoc frankowiczom.