Tarcza Antykryzysowa a zmiany w prawie spółek

Tarcza Antykryzysowa a zmiany w prawie spółek

W związku z pandemią Covid-19 rząd zaproponował ustawy wchodzące w skład tzw. „Tarczy Antykryzysowej”. Pakiet ustaw, który obejmuje nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 („specustawa”), ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców oraz nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR), niesie ze sobą szereg niejednorodnych zmian: od czysto fiskalnych do pragmatycznie technicznych, od zmian kierowanych do mikroprzedsiębiorców, do reorientacji dedykowanych spółkom kapitałowym.