Zdążyć z CHF przed przedawnieniem roszczeń

Zdążyć z CHF przed przedawnieniem roszczeń

Posiadacze kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego mają w umowach klauzule niedozwolone. Te najbardziej dotkliwe w skutkach dotyczą mechanizmu przeliczania kredytu udzielonego w PLN na walutę obca po kursie kupna z Tabeli Banku oraz ustalania rat tego samego kredytu przez przeliczenie PLN do kursu sprzedaży z Tabeli Banku. Bank Tabele walut ustala sam a przez to może dowolnie wpływać na wysokość zobowiązania kredytobiorcy, co jest oczywistą praktyką niedozwoloną. Nie dochodzi tez do usługi wymiany waluty a bank pobiera spready walutowe. Ubezpieczenie Niskiego Wkładu nie jest żadnym ubezpieczeniem tylko obowiązkową za udzielenie kredytu na więcej niż 80% wartości nieruchomości opłatą, którą w części Bank przeznaczał na ubezpieczenie dla siebie a w razie braku spłaty kredytobiorcę jako sprawcę szkody obciążał regres ubezpieczeniowy czyli obowiązek zwrotu odszkodowania.