Jak wykorzystać pomoc z Tarczy Antykryzysowej, aby ratować swój biznes nieruchomości?

Jak wykorzystać pomoc z Tarczy Antykryzysowej, aby ratować swój biznes nieruchomości?

Tarcza Antykryzysowa (pełna nazwa: gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2) ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa. Jest ofertą pomocy i gwarancji o wartości 212 mld zł. Program zawiera rozwiązania dla pracowników, mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich i dużych firm w zakresie obowiązków podatkowych, dofinansowania dla pracowników i samozatrudnionych, bezzwrotnych pożyczek, zwolnień ze składek ZUS, odroczenia i gwarancji kredytowych. Wprowadza też szereg ograniczeń, które udaremniają czasowo egzekucje zobowiązań pieniężnych i eksmisji. Tarcza zmienia przepisy na czas epidemii, ale niektóre z tych zmian maja charakter stały.