Po wygranej w pierwszej instancji z Bankiem Millennium SA - wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa Sygn akt I C 2938/14 – uznanie wszystkich roszczeń w oparciu o abuzywny charakter klazul UNWW wraz odsetkami i z zasądzeniem kosztów procesu.

   Przekonaliśmy w postępowaniu apelacyjnym Sąd Okręgowy, że warto przyjrzeć się Umowie Banku z Ubezpieczycielami niskiego wkładu, które nie tylko potwierdzają prawo do regresu ubezpieczeniowego Ubezpieczyciela względem kredytobiorcy mimo płacenia przez niego „składek ubezpieczeniowych” ale też wskazują, że kwoty odprowadzane do tytułem składki były niemal o połowę niższe od tego co płacił Bankowi Millennium kredytobiorca tytułem tej „składki.” Umowy te udało nam się uzyskać dzięki bezkompromisowej postawie jednej z Sędziów Sadu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w prowadzonej przez nas sprawie w I instancji, jeszcze niezakończonej. Sąd Okręgowy chętnie się z nimi zapoznał wyznaczając nawet na przeprowadzenie dowodu z ustalenia wysokości składki versus kosztów pobranych od kredytobiorcy dodatkową rozprawę apelacyjną. Następnie wyrokiem z dnia 31 marca 2017r apelację Banku w całości oddalił. – SYGN Akt V Ca 4418/15. Nadal umowy te stanowią bardzo ważny dowód, z którego korzystamy w nowych sprawach.