Adres:
aleja Niepodległości 148 lok. 4
05-077 Warszawa

Przyjęcia interesantów:

  • Spotkanie w siedzibie Klienta
  • W biurze przy al. Niepodległości  148 lok 4, 05-077 Warszawa

 

 

NIP: 526-133-04-08
Bank: PKO BP S.A.
Nr rachunku: 50 1020 5558  1111 1070 5230 0083

Google map

Kontakt za pomocą formularza