Adres rejestrowy:
Strumykowa 21
05-500 Warszawa

Przyjęcia interesantów:

  • Spotkanie w siedzibie Klienta
  • W biurze przy ul. Wilcza 31 lok 1a, 00-544 Warszawa
  • W biurze przy ul. Wojska Polskiego  58 lok 1, 05-500 Piaseczno

 

 

NIP: 526-133-04-08
Bank: PKO BP S.A.
Nr rachunku: 50 1020 5558  1111 1070 5230 0083

Google map

Kontakt za pomocą formularza