• Osługa prawna firm

  Obsługa prawna firm

 • Stała i doraźna obsługa prawna (spółek prawa handlowego, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw, przedsiębiorców, osób fizycznych, organizacji pozarządowych, zakładów opieki zdrowotnej, stowarzyszeń, fundacji), obsługa prawna zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych.
 • Wykonywanie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, tj. projektowanie wszelkich umów nazwanych (skodyfikowanych) i nienazwanych, statutów, uchwał, regulaminów, zarządzeń.
 • Pełna rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych, przekształceniowych spółek, negocjacyjnych, układowych i upadłościowych (restrukturyzacyjnych), reprezentacja w postępowaniu upadłościowym, naprawczym, egzekucyjnym lub zabezpieczającym.
 • Projektowanie, opiniowanie i wykonywanie analizy treści skomplikowanych umów handlowych, m.in. inwestycyjnych, współpracy partnerskiej, najmu powierzchni komercyjnych, nabywaniem udziałów w spółkach lub wieloaspektowej współpracy handlowej, projektowanie treści umów i statutów spółek prawa handlowego, podwyższanie i obniżanie kapitałów zakładowych.
 • Pełna obsługa w zakresie fuzji, przejęć i przekształceń spółek prawa handlowego oraz szeroko pojętych podmiotów obrotu gospodarczego, zakładanie i likwidowanie podmiotów gospodarczych.
 • Sporządzanie opinii oraz audytów prawnych (due diligence) - kompleksowych i specjalistycznych w/w zakresie.
 • Windykacja należności sądowa i przedsądowa.
 • Inne usługi z zakresu prawa gospodarczego.
 • Inne usługi z zakresu obsługi prawnej firm.