• Prawo Bankowe

    Prawo Bankowe

Oferujemy:

  • Opracowanie i opiniowanie rozwiązań prawnych dotyczących poszczególnych produktów bankowych, a w szczególności rozwiązywanie bieżących problemów prawnych wynikających z zawartych umów kredytowych, polis ubezpieczeniowych i poliso lokat.
  • Prowadzenie postępowań ugodowych z bankami i ubezpieczycielami oraz z dłużnikami zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia w sposób, pozwalający na jego spłatę z zabezpieczeniem roszczeń.
  • Reprezentacja przed organami sprawującymi czynności kontrolne, Komisją Nadzoru Finansowego, Związkiem Banków Polskich oraz przed Arbitrem Bankowym.
  • Zastępstwo procesowe i egzekucyjne w sprawach wynikających z zawartych umów kredytowych w tym w sprawach o uchylenie tytułów wykonawczych.